Qumtuproq, kremniy

Qumtuproq, kremniy (1U)-oksid, kremniy dioksid, 8YU2 — kremniyniyning kislorod bilan hosil qilgan eng barqaror birikmasi. Tabiatda kristall va amorf holida uchraydi. Kristall Qumtuproq, asosan, kvars minerali (kvars qumi) tariqasida bo’ladi. U nihoyatda qattiq modda bo’lib, suvda erimaydi; qaldiroq gaz alangasida yoki elektr pechida yuqori temperatura (1723°)da rangsiz suyuqlikka aylanadi. Bu suyuqlik tez sovitilsa, shishasimon tiniq massa — amorf Qumtuproq hosil bo’ladi.