Qaffol shoshiy maqbarasi

Qaffol shoshiy maqbarasi — Toshkent shahridagi me’moriy yodgorlik (16-asr); Hazrati Imom (Hastimom) nomi bilan mashhur bo’lgan Imom Abu Bakr Muhammad ibn Ali Ismoil Qaffol ashshoshiyga atab, uning qabri ustiga qurilgan. … Read More

Qatorlar

Qatorlar — quyidagi ko’rinishdagi ifoda: a,+A2+…+AP+… X a kabi belgilanadi. Yig’indida qatnashgan ar A2, …, AP elementlar qatorning hadlari, AP esa umumiy hadi. Qatorning hadlari sonlar, funktsiyalar, vektorlar, matritsalar va … Read More

Qarg’asimonlar

Qarg’asimonlar — sayroqi chumchuqsimonlar turkumi oilasi. Anatomik tuzilishiga ko’ra birmuncha sodda; Lekin nisbatan murakkab hatti-harakatlari bilan boshqa chumchuqsimonlardan ajralib turadi. Ayrim Qarg’asimonlar tovushga taqlid qiladi (odam ovozini takrorlaydi). Uzunligi 18-70 … Read More

Qarshilik ko’rsatish harakati

Qarshilik ko’rsatish harakati — 2-jahon urushi davrida Germaniya, Italiya, Yaponiya bosqinchilariga, ularning ittifoqchilari va mahalliy sotqin agentlariga qarshi antifashistik milliy ozodlik harakati. Qarshilik ko’rsatish harakati fashistlarga qarshi tashviqot-targ’ibot, ish tashlash, … Read More

Qaror

Qaror (huquqda) — 1) davlat organi yoki mansabdor shaxsning o’z vakolati doirasida muayyan maqsadga erishish yo’lida qabul qiladigan va biror oqibat keltirib chiqaradigan hujjati. Qaror, odatda, ijro etuvchi hokimiyat organi … Read More

Qibray

Qibray — Toshkent viloyati Qibray tumanidagi shaharcha (1973 yildan), tuman markazi. Toshkent shahridan 18 kilometr shimoli Sharqda. Yaqin temir yo’l stantsiyasi — Qodiriya (10 kilometr). Aholisi 14 ming kishi (2004). … Read More

Qashqadaryo qo’g’irchoq teatri

Qashqadaryo qo’g’irchoq teatri — Qashqadaryo viloyati davlat qo’g’irchoq teatri. 1994 yil 15 martda «Dangasaning holi voy» (rejissyor Sh.Yusupov, rassom V.Akudin) spektakli bilan ochilgan. Teatr Mulla To’ychi Toshmuhamedov nomidagi Qashqadaryo viloyat … Read More

Qayumars

Qayumars — turkiy va forsiy xalqlar og’zaki ijodi va yozma adabiyotida keng tarqalgan afsonaviy obraz. Qayumars haqidagi afsonaning turli variantlari qadimiy yozma manbalardan «Avesto», «Tarixi Tabariy» (Tabariy), «Qadimgi xalqlardan qolgan … Read More

«Qashqadaryo»

«Qashqadaryo» — Qashqadaryo viloyati hokimligining ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 1925 yil 22 mayda qarshi shahrida «Qashqadaryo» nomi bilan nashr etila boshlagan. Keyinchalik «Sotsializm alangasi», «yengish» (1934), «Qashqadaryo haqiqati» (1935) nomlarida chop etilgan. … Read More