Donolar aql haqida

Aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o’tkir mulohazali, yaxshi, foydali, ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo’r iste’dodga ega, yomon ishlardan o’zlarini chetga olib yuradilar. Abu Nasr … Read More